MENU

UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN KORPORAT

  • Sentiasa menghormati dan mengambil perhatian yang sewajarnya kepada setiap pelanggan yang datang berurusan.
  • Melayani setiap aduan yang dikemukakan dengan cepat dan betul kepada jabatan.
  • Menyelesaikan aduan awam dalam tempoh 15 hari ( bagi aduan yang tidak melibatkan kos ).
  • Memberikan perkhidmatan dan layanan yang memuaskan hati pelanggan yang ingin berurusan.

UNIT UNDANG-UNDANG

  • Kami menjamin kesejahteraan penduduk berlandaskan undang-undang yang digunapakai dengan cekap dan mesra pelanggan.
  • Menguruskan penyediaan perjanjian dan pendakwaan dalam tempoh 30 hari dengan tepat dan berkesan.
  • Melayani dan menyelesaikan proses aduan dan rayuan pelanggan dengan adil dan saksama.

Pautan Laman