MENU
Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2016
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Nota
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 E-Jawab
20 14
15
22
10
19
 19 28 3 12 4 20  
2
 E-Borang
80
55
20
29
17
32
 23 34 12 48 0 0  
3
 E-Bayaran
13
9
11
16
12
23
 16 24 6 24 12 60  
4
OSC Online
0
0
0
0
0
0
 1 2 1 4 2 10  
5
 FMS
3
2
6
9
5
9
 8 12 3 12 2 10  
 
Jumlah
146
100
69
100
53
100
 67 100 25 100 20 100  

 

 

Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2016
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Nota
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 E-Jawab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
2
 E-Borang
2 2 33 5 12 5 25 20 3 8      
3
 E-Bayaran
76 97 644 89 161 74 80 62 1 2      
4
OSC Online 1 1 45 6 44 20 23 18 37 88 20    
5
 FMS 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2      
 
Jumlah
78
100
722 100 218 100 128 100 42 100      
   
JUMLAH KESELURUHAN TRANSAKSI TAHUN 2016
 

Pautan Laman