MENU

Downloads


Unit Pusat Setempat (OSC)

Attachment Size
PDF iconSenarai Semak Kebenaran Merancang OSC Online (2018) 620.98 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Kerja Tanah , Jalan & Perparitan OSC Online (2018) 595.53 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Bangunan OSC Online (2018) 504.41 KB
PDF iconSenarai Semak Pengesahan Pelan Kelulusan (2018) 671 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Menamakan Taman/Jalan/No Bangunan (Baru) 540.9 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Struktur Pemancar Sementara/Menara Pemancar Telekomunikasi 173.11 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Papan Iklan Luar (Billboard) 138.8 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Pelan Landskap 160.31 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Nama Taman Dan Jalan 131.38 KB
PDF iconSenarai Kebenaran Merancang (Km) Pindaan 2014 694.14 KB
PDF iconSenarai Kebenaran Merancang (Km) Lanjut Tempoh 2014 637.61 KB
PDF iconSenarai Semak Kmpu_Kmpp 2014 693.59 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Bangunan 1 Jan 2014 (Unit Rumah Sesebuah) 770.77 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Bangunan Pindaan 1 Jan 2014 634.72 KB
PDF iconSenarai Semak Ubahan Dan Tambahan 617.46 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan & Perparit 643.86 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Pelan Lanskap 2016 218.69 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang 2016 694.87 KB
PDF iconSenarai Semak Deposit CCC 2016 549.67 KB
PDF iconSenarai Semak Bagi Pemeriksaan Interim 2016 560.4 KB
PDF iconSenarai Semak Bagi Notofikasi 2016 (Permulaan Kerja Bangunan) 562.43 KB
PDF iconKelulusan Pelan 2016 555.31 KB
PDF iconBorang A Kebenaran Merancang (KPPA 2012) 243.11 KB
PDF iconJadual 3 (KPPA 2012)-Fi Kebenaran Merancang 65.19 KB
PDF iconJadual 7 (KPPA 2012)- Sumbangan TLK 190.06 KB
PDF iconJadual 11 (KPPA 2012)- Sumbangan Kawasan Lapang 108.92 KB
PDF iconSenarai Semak MDTangkak 2016 Pindaan 2 709.92 KB
PDF iconSyarat-Syarat Penting 581.06 KB