MENU

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

 • Menjamin akan memberikan layanan dan perkhidmatan yang memuaskan bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
   
 • Berjanji segala urusan pindahmilik daripada pemaju akan dimaklumkan dengan segera dengan syarat disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap.
   
 • Menjamin taksiran dibuat dengan adil dan saksama tanpa prasangka.
   
 • Memberi kemudahan membayar cukai secara beransur-ansur.
   
 • Membantu menyelesaikan masalah pengguna dan akan menyiasat setiap aduan yang diterima dan maklumatnya akan dirahsiakan.

Jabatan Kejuruteraan

 • Memberi kelulusan pelan-pelan bangunan/ubahan/tambahan dengan syarat yang disertakan dengan dokumen-dokumen lengkap.
   
 • Memberi kelulusan pelan susunatur.
   
 • Mengeluarkan sijil kelayakan menduduki (CFO)

Jabatan Perlesenan Dan Penguatkuasaan

 • Menjalankan semua aktiviti penguatkuasaan mengikut semua undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh majlis
   
 • Membantu Bahagian-Bahagian dalam Pentadbiran majlis menjalankan tindakan penguatkuasaan undang-undang bagi bahagian masing-masing
   
 • Membantu agensi kerajaan yang berkaitan jika perlu bagi menyelesaikan tindakan undang-undang agensi tersebut

Pautan Laman