MENU


Unit Pusat Setempat (OSC)

Lampiran Saiz
PDF iconSenarai Semak Kebenaran Merancang OSC Online (2018) 620.98 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Kerja Tanah , Jalan & Perparitan OSC Online (2018) 595.53 KB
PDF iconSenarai Semak Pengesahan Pelan Kelulusan (2018) 671 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Menamakan Taman/Jalan/No Bangunan (Baru) 540.9 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Struktur Pemancar Sementara/Menara Pemancar Telekomunikasi 173.11 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Papan Iklan Luar (Billboard) 138.8 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Pelan Landskap 160.31 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Nama Taman Dan Jalan 131.38 KB
PDF iconSenarai Kebenaran Merancang (Km) Pindaan 2014 694.14 KB
PDF iconSenarai Kebenaran Merancang (Km) Lanjut Tempoh 2014 637.61 KB
PDF iconSenarai Semak Kmpu_Kmpp 2014 693.59 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Bangunan 1 Jan 2014 (Unit Rumah Sesebuah) 770.77 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Bangunan Pindaan 1 Jan 2014 634.72 KB
PDF iconSenarai Semak Ubahan Dan Tambahan 617.46 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan & Perparit 643.86 KB
PDF iconSenarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang 2016 694.87 KB
PDF iconSenarai Semak Bagi Pemeriksaan Interim 2016 560.4 KB
PDF iconSenarai Semak Bagi Notofikasi 2016 (Permulaan Kerja Bangunan) 562.43 KB
PDF iconKelulusan Pelan 2016 555.31 KB
PDF iconBorang A Kebenaran Merancang (KPPA 2012) 243.11 KB
PDF iconJadual 3 (KPPA 2012)-Fi Kebenaran Merancang 65.19 KB
PDF iconJadual 7 (KPPA 2012)- Sumbangan TLK 190.06 KB
PDF iconJadual 11 (KPPA 2012)- Sumbangan Kawasan Lapang 108.92 KB
PDF iconSenarai Semak MDTangkak 2016 Pindaan 2 709.92 KB
PDF iconsenarai_semak_pelan_bangunan_osc_online_2018.pdf 504.41 KB
PDF icon2018 Borang A Kebenaran Merancang (KPPA2012) 256.98 KB
PDF icon2018 Borang A Notis Caj Pemajuan 2018 Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Johor 2018 26.3 KB
PDF icon2018 Borang B Caj Pemajuan 2018 Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Johor 2018 24.68 KB
PDF icon2018 Borang C Caj Pemajuan 2018 Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Johor 2018 94.88 KB
PDF icon2018 Borang D Caj Pemajuan 2018 Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Johor 2018 113.22 KB
PDF icon2018 Borang E Caj Pemajuan 2018 Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Johor 2018 118.98 KB
PDF icon2018 Jadual 3 (KPPA 2012)_Fi KM 95.35 KB
PDF icon2018 Jadual 7 (KPPA 2012)_Sumbangan TLK 201.05 KB
PDF iconKadar Caj Pemajuan 2018 Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Johor 2018 33.15 KB
PDF icon2018 Jadual 11 (KPPA 2012)_Sumbangan Kawasan Lapang 116.56 KB
PDF iconJadual Ketiga Pengecualian Caj Pemajuan 2018 Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Johor 2018 23.42 KB
PDF iconJan 2018 Papan Iklan 458.37 KB
PDF iconJan 2018 Senarai Semak KM Lanjut Tempoh MDTangkak OSC Online 589.49 KB
PDF iconJan 2018 Senarai Semak KM MPT OSC Online 527.17 KB
PDF iconJan 2018 Senarai Semak KM PINDAAN MDTangkak OSC Online 632.74 KB
PDF iconJAN 2018 Senarai Semak KMPU_KMPP MDTangkak OSC Online 624.43 KB
PDF iconJan 2018 Senarai Semak PL MDTangkak OSC Online 514.34 KB
PDF iconJan 2018 Senarai Semak ubahan dan tambahan OSC Online 498.06 KB
PDF iconKadar Caj Pemajuan 2018 Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Johor 2018 37.8 KB
PDF iconSENARAI SEMAK BAGI _CCC2018 470.28 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Bangunan OSC Online (2018) 504.41 KB
PDF iconSenarai Semak Pelan Kerja Tanah (2018) 595.53 KB
PDF iconSenarai semak Pengesahan pelan Kelulusan 2018 671 KB
PDF iconSyarat2 Penting 758.86 KB
PDF iconUOSC 1-0 Pin. 02 Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang 449.1 KB

Pautan Laman