MENU

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN LANDSKAP

Bil
Jenis Permohonan
Piagam ( ADA RT )
1
Ulasan Kebenaran Merancang
14 HARI
2
Ulasan Tukar Syarat
30 HARI
3
Ulasan Pecah Bahagian
30 HARI
4
Sewa Pokok Bunga
14 HARI

 

UNIT AUDIT DALAM

  • Menjalankan pengaudit secara professional, cekap, amanah dan berkualiti berpandukan garis panduan pengauditan yang ditetapkan.
  • Memberikan cadangan penambahbaikan kepada jabatan berasaskan bukti yang diperolehi melalui kaedah pengauditan yang dijalankan.
  • Memastikan laporan atau pemerhatian audit dikeluarkan dengan tepat dan jelas.
  • Menyediakan program audit, rancangan tahunan audit dan laporan tahunan audit dalam.

Pautan Laman